RAPOARTE FINANCIARE

Notă informativă succintă privind execuția bugetului cu explicarea categoriilor majore de cheltuieli efectuate pentru anul 2021

RESURSE FINANCIARE

Bugetul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Sipoteni, raionul Călărași pentru anul financiar 2022.

PLANUL DE ACHIZIȚII

Planul anual de achiziții a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” comuna Sipoteni pentru anul financiar 2022

EXECUTAREA CONTRACTELOR

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziție publică pentru anul 2021