Procedura de depunere şi analiză a sesizărilor adresate Consiliului de etică al Liceului Teoretic „M...

Procedura de depunere şi analiză a sesizărilor adresate Consiliului de etică al Liceului Teoretic „M...

PROCEDURA OPERATIONALA privind motivarea absențelor și învoirea elevilor de la ore a elevilor

PROCEDURA OPERATIONALA privind motivarea absențelor și învoirea elevilor de la ore a elevilor

PROCEDURĂ PRIVIND ÎNVOIRE A PERSONALULUI DIDACTIC DE LA ACTIVITĂŢILE DIDACTICE

PROCEDURĂ PRIVIND ÎNVOIRE A PERSONALULUI DIDACTIC DE LA ACTIVITĂŢILE DIDACTICE

Formular referitor la motivarea abențelor pentru elevi

Formular referitor la motivarea abențelor pentru elevi